@tinnakorn

ส่งต่อความห่วงใย แจกแอลกอฮอล์สเปรย์ 70%

หน้าแรก / ข่าวสาร / ส่งต่อความห่วงใย แจกแอลกอฮอล์สเปรย์ 70%

Free-Ethyl-Alcohol-Ethanol-Spray
Free-Ethyl-Alcohol-Ethanol-Spray
Free-Ethyl-Alcohol-Ethanol-Spray

11 มี.ค. 2563

  บริษัททินกรฯ ห่วงใยสถานการณ์ ไวรัส Covid-19 เตรียมนำเอทานอล ที่มีอยู่มาทำเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์ 70% สำหรับแจกจำนวน 1,100 ขวด เป็นขวด 200 ml จำนวน 200 ขวด และ 100 ml จำนวน 900 ขวด


  ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันนำแอลกอฮอล์ 95 ในสต๊อก มาผลิตเป็น แอลกอฮอล 70 แบบน้ำ สำหรับใส่ในขวดสเปรย์ เพื่อบรรเทาความขาดแคลนของแอลกอฮอล์ล้างมือ เนื่องจากปัจจุบันมีภาวะขนาดตลาดอย่างมาก และราคาสูงมาก ตอนนี้ได้เริ่มแจกจ่ายให้กับพนักงาน ลูกค้า และคนในชุมชน ซึ่งสามารถนำภาชนะมาเติมแอลกอฮอล์ได้ เนื่องจากตัวขวดก็ค่อนข้างขาดแคลนเช่นกัน


  ทางบริษัททินกร เป็นผู้นำเข้า แอกอฮอล์ 95 ซึ่งมีความบริสุทธิ์สูง มีการนำไปใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือ แอลกอฮอล์เจล และใช้ล้างเครื่องจักรหรือล้างอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอาหาร


เราหวังว่าทุกคนจะผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกันครับ

  • Related products :