@tinnakorn

Pharmaceutical & Personal Care Technology

หน้าแรก / articles / Beverages / Food & Nutrition / Food technology / Pharmaceutical & Personal Care / Supplement and nutrition food / Uncategorized @th / Wellbeing & Natural Product

Plant Extract สารสกัดจากธรรมชาติ ทางเลือกใหม่ เพื่อสุขภาพ

คุณสมบัติ และประโยชน์ จากสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ

18/11/2021

 3,913

ประโยชน์ของ Essential Oil หรือ น้ำมันหอมระเหย และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ

Essential oil หรือน้ำมันหอมระเหย คืออะไร สามารถไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง นอกจากการให้ความหอมที่ทุกคนรู้กัน

04/11/2021

 9,038

ระบบ GDP ยา ข้อกำหนด และการขึ้นทะเบียน GDP ยาในประเทศไทย

ระบบ GDP ยา ข้อกำหนด และการขึ้นทะเบียน GDP ยาในประเทศไทย

ในปี 2565 นี้กฏหมายบังคับให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จัดจำหน่าย และนำเข้า วัตถุดิบหรือยา ต้องทำตามข้อกำหนด GDP เรามาลองเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ GDP และขอกำหนดอย่างละเอียดกัน

20/10/2021

 6,475

Propylene Glycol

การใช้ Propylene Glycol ในสูตรการผลิต

การทำความเข้าใจ และการเลือกใช้ (Propylenge Glycol (PG ซึ่งมีใช้กันอย่างแพร่หลาย ในอุตสาหกรรมผลิต personal care และอาหารต่างๆ

15/08/2020

 29,577

ขาย เอทานอล 95 และการใช้งานฆ่าเชื้อ

เอทานอล 95% หรือ เอทิล แอลกอฮอล์ 95% ในประเทศไทย และสารทดแทนในการฆ่าเชื้อ

แนะนำการเลือกซื้อ เอทานอล 95% หรือ เอทิล แอลกอฮอล์ 95% โรงงานผลิต ในประเทศไทย ผลิตแอกอฮอล์เจลเบื้องต้น รวมถึงสารทดแทนอื่นๆในการฆ่าเชื้อ

23/04/2020

 29,200