@tinnakorn

โครงการสนับสนุนและร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา

หน้าแรก / ข่าวสาร / โครงการสนับสนุนและร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุนและร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุนและร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา


ผู้ดูแลโครงการ:  นายวิญญู คงคาวิทูร (CEO)


บริษัททินกรเคมีคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสารเคมีในอาหาร (food additive) ยา (excipient) และคอสเมติก

บริษัทของเราต้องการใช้ศาสตร์ทางเคมี เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ผู้คนอย่างยั่งยืน


โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคการศึกษา ซึ่งบางครั้งอาจจะเข้าถึงตัวอย่างได้ยาก มีงบประมาณจำกัด หรือได้รับข้อมูลจากภาคเอกชนน้อย บริษัทของเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือพัฒนาคน ทั้งในการเรียนการสอน หรือการทำวิจัย

ในอนาคตทางอาจารย์ยังสามารถทำโครงการวิจัยร่วมกันกับบริษัทได้อีกด้วย


ส่วนลดพิเศษและสิทธิประโยชน์สำหรับสถานศึกษา

  • ซื้อตัวอย่างราคาเท่าทุน หรือฟรี ขึ้นกับชนิดของตัวอย่าง
  • เข้าสู่ช่องทางการสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากกว่าคนทั่วไปเพื่อการศึกษา
  • โอกาสในการทำโครงการวิจัยร่วมกับทางบริษัททินกรฯ

ข้อกำหนด

  • ใช้เฉพาะในการศึกษา เช่น การวิจัย การเรียนการสอน
  • ขอได้เฉพาะอาจารย์เท่านั้น (ถ้าเป็นนักศึกษา ให้แจ้งให้อาจารย์ขอให้)

วิธีการ

1.  ลงทะเบียนเข้าร่วมและขอตัวอย่าง ผ่าน google form ตามลิงค์ด้านล่าง

            www.tinnakorn.com/university-registration

2.  add Line ID : @205owftv และ รอการติดต่อกลับ เรื่องการสนับสนุน (ไม่เกิน 1 วัน)
(ถ้าไม่ได้รับการติดต่อกลับโปรดส่งเมลล์มาที่ sales@tinnakorn.com และแจ้งว่า ได้ register เพื่อเข้าโครงการสนับสนุนทางการศึกษาของบริษัททินกร)

  • Related products :