@tinnakorn

ยืดอายุ ชีสและโยเกิร์ต ในการผลิตด้วยวิธีการธรรมชาติ

หน้าแรก / บทความ / ยืดอายุ ชีสและโยเกิร์ต ในการผลิตด้วยวิธีการธรรมชาติ

natural-preservative-cheese-yoghurt

 

“ไม่ใส่สารกันเสีย ไม่มีวัตถุเจือปน ธรรมชาติ 100 %”

 

  เนื่องด้วยความปลอดภัยและคุณภาพ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในวงการอุตสาหกรรมอาหาร ทางทินกรสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพและปกป้อง Brand image ของท่านด้วยการทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าสินค้าของท่านจะอยู่ได้จนสิ้นสุดวันหมดอายุ ช่วยให้ความสดใหม่คงอยู่โดยไม่ส่งผลต่อ กลิ่น รส และเนื้อสัมผัส

 

  เราขอนำเสนอ Protective culture หรือจุลินทรีย์ที่ออกฤทธิ์เป็นสารกันเสียตามธรรมชาติ (natural preservative) ในผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้านมแปรรูป ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์หลักๆ 2 ชนิดได้แก่

 • LPRA : เชื้อ  Lactobacillus rhamnosus และ Lactobacillus plantarum ผสมกันด้วย อัตรา 1 : 1
 • LRB  : เชื้อ  Lactobacilus rhamnosus 100%
cheese and yoghurt with protective culture, comparing with control group.

รูปแสดงถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้และไม่ใช้ LRB ในวันที่ 42 หลังจากการผลิต (เก็บที่อุณหภูมิ 10 C)

 

Advantage of LPRA and LRB

 • เป็นสารกันเสียที่มาจากธรรมชาติ (natural preservative)
 • มีประสิทธิภาพในการจัดการเชื้อปนเปื้อนในชีสและโยเกิร์ต
 • clean label เนื่องจากไม่จัดเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ต้องสำแดง

 

สิ่งที่คาดหวังได้หลังการใช้

 • ลดและควบคุมการปนเปื้อนของยีสต์และราในสินค้า
 • มีความเสถียรและไม่มีผลต่อรสชาติ
 • ไม่ส่งผลต่อความหนืดและโครงสร้างของตัวสินค้า
 • มีอายุหลังการผลิตที่ยาวนานขึ้น
 • รสชาติมีความคงตัวมากขึ้น

 

ความแตกต่างระหว่าง LPRA และ LRB

 • LPRA เนื่องจากเป็นเชื้อสองชนิดผสมกันจึงมีขอบเขตการป้องกันที่มากขึ้น ทั่วไปนิยมใช้ในการผลิตชีส
 • LRB ถึงเป็นเชื้อ Rhamnosus แต่อย่างเดียว มีลักษณะเด่นที่ส่งผลดีในเรื่อง การเพิ่มรสชาติให้หวาน และ เนื้อสัมผัส Soft และ creamy ขึ้นเล็กน้อย  ทั่วไปนิยมใช้ในการผลิตโยเกิร์ต

 

“หลายๆคนเชื่อว่าการเกิดรูในชีสเป็นสิ่งดีทำให้ชีสสวยงามแต่ความจริงนั้น รูในชีสนั้นคือโพรงอากาศที่สร้างจากแบคทีเรียซึ่งมีผลให้อายุของชีสน้อยลง”

รูปแสดงถึงชีสที่บ่มโดย

A ชีสที่ใช้ LPRA บ่มเป็นระยะเวลา 90 วัน  
B ชีสธรรมดาที่บ่มเป็นระยะเวลา 30 วัน
C  ชีสธรรมดาที่บ่มเป็นระยะเวลา   60 วัน

Footer Wellbeing Chemicals
Related articles
natural-protective-culture-cheese-yoghurt-cover

เพิ่มคุณภาพนมดิบ ชีส และ โยเกิร์ต ด้วยวิธีการธรรมชาติ

ปรับปรุงคุณภาพนมดิบของคุณ ด้วยวิธีการตามธรรมชาติ ช่วยให้มีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ดีกว่า เพิ่มอายุนม และเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ชีสและโยเกิร์ต

10/04/2019

 1,401