@tinnakorn

Natamycin

Home / Products / Natamycin

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Contact Product Form Download
Checkboxes
reCAPTCHA

Natamycin

ชื่อสามัญ : Natamycin (นาตาไมซิน)
ชื่อทางเคมี : Natamycin


Natamycin เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ที่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของการเน่าเสียของอาหาร ซึ่งยับยั้งได้ยากโดยเฉพาะอาหารที่เกิดเชื้อราเป็นปกติ

Natamycin เป็น Natural Food Preservative มีลักษณะเป็นผง มีการใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มชีส เนื้อ และเครื่องดื่ม แต่สามารถใช้เป็นสารยับยั้งเชื้อรา ในสารอาหารหลายๆประเภทได้เป็นอย่างดี เมื่อเข้าไปในร่างกายจะถูกย่อยไปตามปกติทำให้ไม่เหลือสารตกค้าง


package : 500 g/bottle

Application

ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนั้น Natamycin สามารถใช้ได้กับหลายผลิตภัณฑ์อาทิเช่น ขนมปัง นม ไส้กรอก เครื่องดื่ม ซึ่ง Natamycin ถือว่าเป็น Natural preservative มี ฤทธิ์ยับยั้ง เชื้อรา ซึ่งส่งผลให้อาหารเน่าเสีย

Related articles
tags : 

Contact Us

For more information, please feel free to contact us or fill out the following form.

Contact Product Form
Checkboxes
reCAPTCHA