@tinnakorn

Propylene Glycol

หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ / Propylene Glycol

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Contact Product Form Download
Checkboxes
reCAPTCHA

Propylene Glycol

ชื่อสามัญ : Propylene Glycol (โพรพิลีน ไกลคอล), PG

ชื่อทางเคมี : Propylene Glycol, Propanediol, Methyl glycol

INS no. : 1520

E-number : 1520

CAS No. : 57-55-6

Function use : Glazing agent (สารเคลือบผิว), Humectant (สารทำให้เกิดความชุ่มชื้น)


  Propylene Glycol (โพรพิลีน ไกลคอล) คือวัตถุเจือปนอาหารที่สามารถใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม นิยมใช้ในอาหาร ยา และเครื่องสำอาง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความหวานเล็กน้อย เกิดจากการสังเคราะห์โดยทำปฏิกิริยาระหว่าง Propylene Oxide กับน้ำ มักถูกใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ใช้เป็นตัวผสมวัตถุเจือปนอาหารหรือสารอาหารอื่นๆ เช่น สี และกลิ่นต่างๆ หรือทำหน้าที่เป็น Emulsifier ผสมในน้ำมัน น้ำส้มสายชู และน้ำสลัด เพื่อป้องกันการแยกชั้น และใช้เป็น Humectan ช่วยดูดความชื้น นิยมผสมในอาหารและเครื่องดื่มชนิดผง ขนมอบกรอบ หรือผสมในอาหารสัตว์ชนิดแห้ง เพื่อควบคุมความชื้นในการป้องกันการจับตัวเป็นก้อน มีคุณสมบัติเป็น Antimicrobial ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มและอาหารที่มีความเกี่ยวข้องกับ Heat transfer เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ และผลิตภัณฑ์จากนม


  สำหรับอุตสาหกรรมยา Propylene Glycol (โพรพิลีน ไกลคอล) ใช้เป็นตัวทำละลายกลิ่นที่ใช้เป็นส่วนผสมในสูตร เช่น ยาแก้ไอและยาน้ำสำหรับเด็ก หรือใช้เป็น Plasticizer ในการทำ Film-Coating ในการผลิตยาแคปซูล นอกจากนี้ยังใช้เป็น Humectant ในส่วนผสมในสูตร เช่น ถูกใช้ผสมในแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันความหยาบกร้าน ผิวแห้ง หรือผสมในแชมพูหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผม และใช้เป็น Emulsifier ผสมในผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบ เช่น ซีรั่มบำรุงผม โลชั่น เป็นต้นPropylene Glycol หรือ PG เป็นสารเคมีที่ได้จากการสังเคราะห์โดยทำปฏิกิริยาระหว่าง Propylene Oxide กับน้ำ มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความหวานเล็กน้อย


ขนาดบรรจุ : 215 กก./ถัง

Application

Propylene Glycol มักถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมากมาย เช่น ใช้เป็นตัวทำละลายสีและกลิ่นต่างๆ เป็น Emulsifier ป้องกันการแยกชั้นในน้ำมัน น้ำส้มสายชู หรือน้ำสลัด และสามารถใช้ช่วยดูดความชื้นในอาหารจำพวกขนมอบกรอบ เครื่องดื่มชนิดผง และอาหารสัตว์ชนิดแห้ง เพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อน นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารเคลือบผิวหรือเป็นสารทำให้เกิดความชุ่มชื้น ใช้ในผลิตภัณฑ์โกโก้ที่ใช้สำหรับบทาหรือป้าย หรือเป็นไส้ขนม ลูกกวาดชนิดแข็งและนุ่ม นูกัตและ
มาร์ซิแพน รวมทั้งหมากฝรั่ง

สำหรับอุตสาหกรรมยา Propylene Glycol ใช้เป็นตัวทำละลายกลิ่นที่ใช้เป็นส่วนผสมในสูตร เช่น ยาแก้ไอและยาน้ำสำหรับเด็ก หรืออาจใช้เป็นสารในการสกัด ใช้เป็น Plasticizer เพื่อลดจุดหลอมเหลวที่ทำให้เกิดการไหล (Flexing Temperature) ของพลาสติก ทำให้เม็ดพลาสติกมีความยืดหยุ่นและอ่อนนุ่มขึ้น สะดวกต่อการรีด ดึง ฉาบ หรือหล่อแบบในการทำ Film-Coating ในการผลิตยาแคปซูล

Propylene Glycol ถูกใช้ผสมในแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันความหยาบกร้าน ผิวแห้ง หรือผสมในแชมพูหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผม เพื่อป้องกันผมแห้งเสีย ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้น และใช้เป็น Emulsifier ผสมในผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบ เช่น ซีรั่มบำรุงผม โลชั่น เป็นต้น

Related articles
Propylene Glycol

การใช้ Propylene Glycol ในสูตรการผลิต

การทำความเข้าใจ และการเลือกใช้ (Propylenge Glycol (PG ซึ่งมีใช้กันอย่างแพร่หลาย ในอุตสาหกรรมผลิต personal care และอาหารต่างๆ

15/08/2020

 29,717

tags : 

Contact Us

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโทรติดต่อเรา หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด

Contact Product Form
Checkboxes
reCAPTCHA