@tinnakorn

Personal Care

หน้าแรก / articles / Food technology / Pharmaceutical & Personal Care Technology

ประโยชน์ของ Essential Oil หรือ น้ำมันหอมระเหย และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ

Essential oil หรือน้ำมันหอมระเหย คืออะไร สามารถไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง นอกจากการให้ความหอมที่ทุกคนรู้กัน

04/11/2021

 5,938

Erythritol (อีริทริทอล)

ชื่อสามัญ : Erythritol (อีริทริทอล)  ชื่อทางเคมี : […]

04/12/2020

 2,435

Ethanol 95% (เอทานอล 95)

เรานำเข้า และขายเอทานอล 95% (Ethanol 95%) สำหรับผลิตเจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ เครื่องสำอางค์ ยา หรือทำความสะอาดเครื่องจักรอาหาร

03/04/2020

 10,167

Syloid G156 FP (Silicon Dioxide)

Syloid G156 FP สามารถใช้ในอาหารและยาได้ โดยช่วยเรื่องของการไหลและการผสมของสารในระหว่างการผลิตได้อย่างดีเยี่ยม สามารถดูดความชื้นในวัตถุดิบอื่นๆและในอากาศได้ เพื่อปกป้องวัตถุดิบและตัวยาสำคัญ

23/09/2019

 2,689

Syloid AL1 FP (Silicon Dioxide)

Syloid AL1 FP เป็น สารไม่ออกฤทธิสำคัญ สำหรับการทำยา ที่ช่วยในการผสมของยาให้เข้ากับสารไม่ออกฤทธิ์อื่นๆ โดยมีจุดเด่นสำคัญในการสามารถดูดความชื้นได้มากและดูดได้ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ซึ่ง Silicon Dioxide ทั่วไปไม่สามารถทำได้ ทำให้สามารถยืดอายุของยาที่ไวต่อความชื้น

23/09/2019

 1,338

Polyethylene Glycol (PEG) (โพลีเอทิลีนไกลคอล)

Polyethylene Glycol คือวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เพื่อเป็นตัวทำละลายในสารอื่น โดยเฉพาะในยาและเครื่องสำอางค์ PEG3350 และ PEG4000 ถูกใช้เป็นยาระบาย ทำให้ขับถ่ายได้ง่าย และมีการใช้ PEG เป็นสารลดฟองในอาหารอีกด้วย

01/09/2019

 9,660

Sodium CMC

Sodium CMC เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เพื่อ ให้ความข้นหนืด เป็นสารให้ความคงตัว และ Emulsifier ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างแพร่หลาย เช่น อุตสาหกรรมการซักฟอกสี กาว สิ่งทอ กระดาษ เซรามิก อาหารและยา

01/09/2019

 2,668

Sodium Citrate (โซเดียมซิเตรด)

Sodium Citrate เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีคุณสมบัติเป็น Buffering Agent รวมทั้งยังสามารถยับยั้งและชะลอการหมักกรดของเชื้อจุลิทรีย์ และลดการเสื่อมสภาพของอาหาร

31/08/2019

 16,316

Sodium Benzoate

ชื่อทางเคมี : Sodium Benzoate  ใช้เพื่อ& […]

31/08/2019

 1,624

Syloid 244FP (Silicon Dioxide)

Syloid 244FP เป็น สารไม่ออกฤทธิสำคัญ สำหรับการทำยา ที่ช่วยในการผสมของยาให้เข้ากับสารไม่ออกฤทธิ์อื่นๆ โดยทำหน้าที่ช่วยในการไหลและการผสมได้อย่างดีเยี่ยม ลดไฟฟ้าสถิตที่เกิดตอนผสมและการไหลของยาในระบบท่อ อีกทั้งช่วยลดความชื้นปกป้องตัวยาสำคัญไม่ให้เสียไปกับความชื้น

31/08/2019

 1,497

Propylene Glycol

Propylene Glycol เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เพื่อ เป็นตัวทำละลาย ป้องกันปฏิกิริยา Oxidant และ สารให้ความชุ่มชื้น โดยนิยมใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้ง อาหาร ยา และ เครื่องสำอาง

31/08/2019

 3,428

Potassium Sorbate

Potassium Sorbate เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เพื่อ ยับยั้งการเจริญของเชื้อราและยีสต์ ทั้งนี้ยังเป็น Stabilizer ในผลิตภัณฑ์บางประเภทอีกด้วย

31/08/2019

 3,234

Dissolvine Na2-P (Disodium EDTA)

Sodium EDTA เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เพื่อ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสีอาหาร ป้องกัน กลิ่น ความขุ่น และเนื้อสัมผัสที่ไม่ต้องการในผลิตภัณฑ์ ยับยั้งกระบวนการเกิด Oxidation ทำให้เกิดกลิ่นหืนในผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการเกิดตะกรันในกระบวนการผลิต

31/08/2019

 2,747

Glycine

Glycine เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เพื่อ เป็นสารให้ความหวาน เป็นส่วนประกอบทางยาลดกรด เป็น Buffering Agent ในอาหารและยา

31/08/2019

 2,500

Glycerine (USP – Food Grade)

Glycerine เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากสามารถละลายได้ดีในน้ำ และแอลกอออล์ ใช้ประโยชน์หลากหลายด้าน จัดว่าเป็นสารที่ผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยา ( FDA) ว่าสามารถใช้เติมลงไปในอาหารได้อย่างปลอดภัย(Gras) มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 95 % จึงนิยมใช้เป็นสารตั้งต้นหรือสารเติมแต่งในอุตสาหกรรมยา

31/08/2019

 1,902